Energiisolering:


Att minska uppvärmningskostnaden och förbättra trivseln inomhus är en enkel och snabb process.
Vi kan enkelt byta ut bågens innerglas till ett lågemissionsglas och uppnå cirka 30 % energibesparing.
Vi kan byta ut bågens innerglas mot en dubbelisolerruta som är fylld med argon och där innerglaset är ett mjukbelagt lågemissionsglas. Detta minskar fönstrets energiförlust med cirka 60 %.

Vi kan avlägsna alla glas i den gamla bågen och fräsa in en dubbel eller en trippel ruta. Fördelarna är många: Inga mellansidor att rengöra eller renovera i framtiden, visuellt ingen förändring inifrån och energiförlusten minskas med ca 60-70 % beroende på glassammansättning och avstånd mellan glasen.
Fönster som öppnas sällan, oftast bara för att putsas, kan vi smidigt bygga om till fasta partier. Fördelarna är många: Ni får större ljusinsläpp, bara två sidor att putsa samt ett väldigt lågt U-värde.

Till höger synsi fönsterbågen innan ombyggnaden, vänster sida är ombyggd. I det specifika fallet så ändrade vi den ursprungliga kombinationen med kopplade bågar 2x3 mm glas till en icke delbar båge med dubbelisolerruta bestående av en ljudlamell (8,76 mm) en 15 mm spalt med argongas och en 4 mm floatglas. Detta för att uppnå både bra bullerdämpning och väsentlig energibesparing.

Se större bild, tryck här

 

Till vänster synsi den gamla bågen innan ombyggnaden, och till höger den ombyggda. Den kopplade bågen byggdes om till icke delbar båge med dubbel isolerruta. Fördelarna med inte längre delbar båge är flera:

Inga mellansidor att rengöra, mellansidan är nu hermetiskt tillsluten och fylld med argongas.

Inga mellansidor som måste målas, framtida renoveringsbehov begränsas nu bara till insidan och utsidan.

Se större bild, tryck här