Aluminiumbeklädnad - aluminiumfönster


Vi erbjuder bostadsföreningar förmånliga och effektiva lösningar för att göra Era fönster underhållsfria. Vi erbjuder Prefonds lösning på aluminiumdelen som kan kombineras med Fenestellas tilläggsåtgärder gällande energi - och bullerisolering.

Läs mer på Prefonds hemsida: http://www.prefond.se/index.asp