E-GLAS (Eluppvärmda isolerglas)Vi ligger alltid i framkant med den tekniska utvecklingen på glasfronten och kan nu erbjuda E-GLAS.

VAD ÄR E-GLAS?

E-GLAS är helt enkelt glas som omvandlar elektricitet till värme, och kan därför användas för uppvärmning. Glöm otympliga radiatorer under fönstret, glöm kondensbildning. Kan även användas till tak i exempelvis uterum och sköta snösmältningen åt dig.

Fördelar gentemot vanligt ­isolerglas

Energibesparing

Säkerhet

Utseende

Glasning

Support 
I vårt åtagande ingår teknisk support till berörda projektörer och entreprenörer, så att allt är väl förberett före leverans och att funktionen uppfyller beställarens önskemål och krav.

Beskrivning 
EGLAS är en 2- eller 3-glas isolerruta där det ena glaset är eluppvärmt.

Tekniken bygger på ett lågemissionsglas. Det elektriskt ledande skiktet på glaset är via två parallellt placerade kontaktskenor kopplat till en elkabel. När el ansluts värms glaset.

Utan värme har EGLAS samma egenskaper som en vanlig isolerruta med hårdbelagt lågemissionsglas, argonfyllnad och varm kant.

Tack vare lågemissionsskiktet på glaset kommer stor del av värmen rummet tillgodo.

Isolerrutans försegling och ingående komponenter är uppbyggda av material som är avsedda för att klara de påfrestningar som uppstår i samband med temperaturväxlingar och för att ge ett lågt U-värde. 

Det uppvärmningsbara glaset är alltid härdat. Det kan även ingå i lamellglas vilket är krav för t.ex. takglas.

Max glasmått: 2170 x 4000 mm. 
Min glasmått: 300 x 300 mm.

Som ytterglas kan merparten av Saint-Gobains produkter användas, för att exempelvis ge solskydd, ökad ljudreduktion och skydd mot inbrott. 

Installation 
Utformningen och installationen av EGLAS är unik för varje projekt och kräver en specifik anpassning, med hänsyn till behov och gällande regler. EGLAS kan användas i nybyggnation eller vid renovering, på samma sätt som en vanlig isolerruta, men man måste ta med i beräkningen att det kommer ut en elkabel från glaset. 
EGLAS monteras på traditionellt sätt, enligt MTK’s föreskrifter. Det uppvärmningsbara glaset ligger som inre glas (mot rummet). Det är endast när EGLAS används för ­snösmältning eller avfrostning som värmen ligger på det yttre glaset. 

Fönstertyper och fasadsystem 
EGLAS passar de flesta fönstertyper och fasadsystem (aluminium, PVC, trä). Vid öppningsbara fönster används en flexibel kabelgenomföring, mellan karm och båge. 

Elektrisk anslutning 
Anslutning av EGLAS skall göras enligt de kopplings­anvisningar som upprättats av leverantören, samt enligt ­gällande allmänna regler för elektrisk utrustning. 
Kabeltyp, längd och placering fastställes i samråd med ­leverantören, för dragning i vägg och/eller i fönsterpartiets hålrum och kanaler.

EGLAS skall anslutas över jordfelsbrytare 30 mA (personskydd). I undantagsfall kan en transformator behövas, för att uppnå den önskade spänningen. Den slutliga inkopplingen av glasen skall göras av behörig elektriker. 

Temperaturreglering 
EGLAS skall anslutas över godkänd utrustning för ­temperaturreglering. Typ av reglering är beroende av anläggningens storlek och användningsområde. Rådgör gärna med leverantören för att nå en optimal funktion. 


Fakta 

Funktion

Huvudfunktion Yttemp. på inre glas (°C) El-effekt (W/m2)

Komfort +20 - +25 75-150
Värme +25 - +40 150-400

För högre effekter var vänlig kontakta oss. 

Elfakta

Glasuppbyggnad

Inre glas Lågemissionsglas 4 eller 6 mm härdat (eventuellt laminerat)
Yttre glas Valfritt (klart, solskydd, lågemission, härdat, laminerat, mönstrat screen-tryckt)
Min-mått 300 x 300 mm
Max-mått 2170 x 4000 mm
Form Rektangulärt (i vissa fall specialformat)

Som på andra typer av isolerrutor kan det förekomma tillfällig utvändig kondens om U-värdet är väldigt lågt (<1,1 W/m2°K). 


Prestanda

Yttre glas med klarfloat PLANITHERM ULTRA N
Inre glas SGG EGLAS (härdat)*
Uppbyggnad 4-12-4 6-12-6 6-16-6 6-16-6
Dagsljus (EN410)
Ljustransmission LT % 75 73 73 71
Reflektion utvändig LR % 17 17 15 14
Reflektion invändig LR % 16 16 14 13
Solenergi (EN410)
Primär transmission % 59 54 47 44
Reflektion % 15 14 24 22
Absorbtion - Yttre glas % 11 15 20 24
Absorbtion - Inre glas % 0,40 0,41 0,33 0,28
Solfaktor EN410/ISO9050M1 0,72 0,68 0,55 0,53
U-värde W/m2K (EN673) 1,6 1,6 1,1 1,1
* Anvgivna värden för SGG EGLAS gäller utan värme inkopplad.

Certifiering 
El-säkerhet 
EGLAS är certifierat enligt europeisk standard EN 60 335-2-30 beträffande säkerhetsegenskaper för värmesystem i byggnader (230 VAC max., 400 W/m2 max., klass II, IP34). 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
EGLAS är certifierat i enlighet med de europeiska direktiven n°89/336/EEC, artikel 10(2) (certifikat FIMKO n° EMC/098/96). 

Isolerrutetillverkning 
Produktion enligt EN1279. 

Säkerhetsglas 
Produktion enligt EN12150, ANSI Z97.1-1984, ISO 613. 


NYFIKEN ? Ring 0725 669966 och prata E-GLAS med oss

 

emmaboda