Bullerisolering:


Vi har kundanpassade lösningar gällande bullerisolering. Att avskärma sig effektivt från buller kan vara svårt och bullerproblem är många gånger ett komplext problem med många variabler. (T ex tung trafik med medföljande markvibrationer. Uteserveringar med skrik och rop kl 3 på natten. Tutande bilister i innerstan. )
…..Text från pilkington

Fenestella AB Org-nr 556963-2812 Telefon:0725 669966 E-mail: info@fenestella.se