Vi renoverar.


Att renovera fönster är en av de tråkigaste sysslor man kan ägna sig åt, så varför inte låta oss göra det snabbt och effektivt?


Hur gör vi?

Bågarnas utsida bearbetas tills de är trärena, fuktnivån kontrolleras ( får inte överstiga 15%, torkning vid behov), allt gammalt kit avlägsnas och falsen rensas.
Friskt, rent och torrt trä behöver inte förbehandlas innan ett modernt kitt används. Ytterglaset kittas om. Bågarna oljas, grundas och målas med två strykningar täckfärg.
Karmarna skrapas trärena i bottenstycket och 30 cm upp på sidostyckena, resten slipas till en övermålningsbar yta.  Karmens bottenstycke oljas, grundas och allt målas två gånger med täckfärg.

Kontakta oss för kosnadsfri offert

Ge dina fönster ett nytt liv, förena renoveringen med att uppdatera dina fönsters värmeisolering. Att tilläggsisolera dina fönster i samband med renovering är ekonomiskt då många av arbetsmomenten vid renovering är det samma som vid energiisolering.